Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Hersztupowo

Hersztupowo to miejscowość w to miejscowość, która 1945 należała do Polska i znajdowała się w okręgu administracyjnym Leszno.
Hersztupowo to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Hermsdorf. Dziś miejscowość nazywa się Hersztupowo i należy do Polska.