Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Hersztopowo

Hersztopowo to miejscowość w to miejscowość, która przed traktatem wersalskim należała do Rzesza Niemiecka i znajdowała się w okręgu administracyjnym Lissa.
Hersztopowo to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Hermsdorf. Dziś miejscowość nazywa się Hersztupowo i należy do Polska.