Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Hrabí

Hrabí to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Hrabí.
. Dziś miejscowość nazywa się Hrabí i należy do Czechosłowacja.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Hraby Austro-Węgry Littau przed traktatem pokojowym z Austrią
Hrabí Czechosłowacja Litovel po traktacie pokojowym z Austrią
Hag Rzesza Niemiecka Littau 1939
Hrabí Rzesza Niemiecka Littau 1939
Hrabí Czechosłowacja Litovel 1945
Hrabí Czechosłowacja Severní Morava 1992