Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Heršpice

Heršpice to miejscowość w to miejscowość, która 1939 należała do Rzesza Niemiecka i znajdowała się w okręgu administracyjnym Wischau.
Heršpice to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Heršpice. Dziś miejscowość nazywa się -Heršpice (Nížkovice-Heršpice-) i należy do Czechosłowacja.