Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Habrovany

Habrovany to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Heršpice.
. Dziś miejscowość nazywa się -Heršpice (Nížkovice-Heršpice-) i należy do Czechosłowacja.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Herspitz Austro-Węgry Wischau przed traktatem pokojowym z Austrią
Heršpice Austro-Węgry Wischau przed traktatem pokojowym z Austrią
Habrovany Czechosłowacja Vyškov po traktacie pokojowym z Austrią
Herspitz Rzesza Niemiecka Wischau 1939
Heršpice Rzesza Niemiecka Wischau 1939
Heršpice Czechosłowacja Vyškov 1945
-Heršpice (Nížkovice-Heršpice-) Czechosłowacja Jižní Morava 1992