Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Zelená Hora

Zelená Hora to miejscowość w to miejscowość, która 1945 należała do Czechosłowacja i znajdowała się w okręgu administracyjnym Vyškov.
Zelená Hora to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Zelená Hora. Dziś miejscowość nazywa się Zelená Hora i należy do Czechosłowacja.