Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Gairach

Gairach to miejscowość w to miejscowość, która 1941 należała do Rzesza Niemiecka i znajdowała się w okręgu administracyjnym Trifail.
Gairach to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Gairach. Dziś miejscowość nazywa się Jurklošter i należy do Słowenia.