Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Jurklošter

Jurklošter to miejscowość w to miejscowość, która po traktacie pokojowym z Austrią należała do Jugosławia i znajdowała się w okręgu administracyjnym Laško.
Jurklošter to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Gairach. Dziś miejscowość nazywa się Jurklošter i należy do Słowenia.