Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Dolní Falknov

Dolní Falknov to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Nieder Falkenau.
. Dziś miejscowość nazywa się Dolní Falknov i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Falkenau Austro-Węgry Tetschen przed traktatem pokojowym z Austrią
Falknov Austro-Węgry Tetschen przed traktatem pokojowym z Austrią
Dolní Falknov Czechosłowacja Děčín po traktacie pokojowym z Austrią
Nieder-Falkenau Czechosłowacja Děčín po traktacie pokojowym z Austrią
Nieder Falkenau Rzesza Niemiecka Tetschen 1938
Dolní Falknov Czechosłowacja Děčín 1945
Dolní Falknov Czechosłowacja Děčín 1992
Dolní Falknov Czechy Děčín 1993