Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Fužine

Fužine to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się NN.
. Dziś miejscowość nazywa się Fužine i należy do Słowenia.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Eisenhammer Austro-Węgry Radmannsdorf/Radovljica przed traktatem pokojowym z Austrią
Fužine Austro-Węgry Radmannsdorf/Radovljica przed traktatem pokojowym z Austrią
Fužine Jugosławia Radovljica po traktacie pokojowym z Austrią
NN Rzesza Niemiecka Radmannsdorf 1941
NN Jugosławia Kranj 1945
NN Jugosławia Socialistična rep. Slovenija 1992
Fužine Słowenia Slowenien 1991