Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Dolní Bezděkov

Dolní Bezděkov to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Dolní Bezděkov.
. Dziś miejscowość nazywa się Dolní Bezděkov i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Unter-Bezděkow Austro-Węgry Kladno przed traktatem pokojowym z Austrią
Dolní Bezděkov Austro-Węgry Kladno przed traktatem pokojowym z Austrią
Dolní Bezděkov Czechosłowacja Kladno po traktacie pokojowym z Austrią
Unter-Besdiekau Rzesza Niemiecka Kladno 1939
Dolní Bezděkov Rzesza Niemiecka Kladno 1939
Dolní Bezděkov Czechosłowacja Kladno 1945
Dolní Bezděkov Czechosłowacja Kladno 1992
Dolní Bezděkov Czechy Kladno 1993