Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Dobešice

Dobešice to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Dobešice.
. Dziś miejscowość nazywa się Dobešice i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Dobeschitz Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Dobešice Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Dobešice Czechosłowacja Písek po traktacie pokojowym z Austrią
Dobeschitz Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Dobešice Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Dobešice Czechosłowacja Písek 1945
Dobešice Czechosłowacja Písek 1992
Dobešice Czechy Písek 1993