Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Německé Třebčice

Německé Třebčice to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Deutsch Třebetitsch.
. Dziś miejscowość nazywa się Nove Třebčice i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Deutsch Trebetitsch Austro-Węgry Podersam przed traktatem pokojowym z Austrią
Německé Třebčice Austro-Węgry Podersam przed traktatem pokojowym z Austrią
Německé Třebčice Czechosłowacja Podbořany po traktacie pokojowym z Austrią
Deutsch Třebetitsch Czechosłowacja Podbořany po traktacie pokojowym z Austrią
Deutsch Trebetitsch Rzesza Niemiecka Podersam 1938
Deutsch Třebetitsch Rzesza Niemiecka Podersam 1938
Německé Třebčice Czechosłowacja Podbořany 1945
Nove Třebčice Czechosłowacja Chomutov 1992
Nove Třebčice Czechy Chomutov 1993