Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Deutsch Trebetitsch

Deutsch Trebetitsch to miejscowość w to miejscowość, która przed traktatem pokojowym z Austrią należała do Austro-Węgry i znajdowała się w okręgu administracyjnym Podersam.
Deutsch Trebetitsch to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Deutsch Třebetitsch. Dziś miejscowość nazywa się Nove Třebčice i należy do Czechy.