Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Dešná

Dešná to miejscowość w to miejscowość, która przed traktatem pokojowym z Austrią należała do Austro-Węgry i znajdowała się w okręgu administracyjnym Mährisch Budwitz.
Dešná to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Döschen. Dziś miejscowość nazywa się Dešná i należy do Czechy.