Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Chvalkovice

Chvalkovice to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Chvalkovice.
. Dziś miejscowość nazywa się Chvalkovice i należy do Czechosłowacja.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Chwalkowitz Austro-Węgry Wischau przed traktatem pokojowym z Austrią
Chvalkovice Austro-Węgry Wischau przed traktatem pokojowym z Austrią
Chvalkovice Czechosłowacja Vyškov po traktacie pokojowym z Austrią
Chwalkowitz Rzesza Niemiecka Wischau 1939
Chvalkovice Rzesza Niemiecka Wischau 1939
Chvalkovice Czechosłowacja Vyškov 1945
Chvalkovice Czechosłowacja Jižní Morava 1992