Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Chraštičky

Chraštičky to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Chraštičky.
. Dziś miejscowość nazywa się Chraštičky i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Klein-Chrastitz Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Chraštičky Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Chraštičky Czechosłowacja Písek po traktacie pokojowym z Austrią
Klein-Kraschtitz Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Chraštičky Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Chraštičky Czechosłowacja Písek 1945
Chraštičky Czechosłowacja Příbram 1992
Chraštičky Czechy Příbram 1993