Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Chřešťovice

Chřešťovice to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Chřešťovice.
. Dziś miejscowość nazywa się Chřešťovice i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Křeschťowitz Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Křešťovice Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Chřešťovice Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Chřešťovice Czechosłowacja Písek po traktacie pokojowym z Austrią
Kreschtowitz Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Chřešťovice Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Chřešťovice Czechosłowacja Písek 1945
Chřešťovice Czechosłowacja Písek 1992
Chřešťovice Czechy Písek 1993