Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Cerhonice

Cerhonice to miejscowość w to miejscowość, która 1939 należała do Rzesza Niemiecka i znajdowała się w okręgu administracyjnym Pisek.
Cerhonice to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Cerhonice. Dziś miejscowość nazywa się Cerhonice i należy do Czechy.