Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Cerhonice

Cerhonice to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Cerhonice.
. Dziś miejscowość nazywa się Cerhonice i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Cerhonitz Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Cerhonice Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Cerhonice Czechosłowacja Písek po traktacie pokojowym z Austrią
Zerhonitz Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Cerhonice Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Cerhonice Czechosłowacja Písek 1945
Cerhonice Czechosłowacja Písek 1992
Cerhonice Czechy Písek 1993