Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Cehnice

Cehnice to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Cehnice.
. Dziś miejscowość nazywa się Cehnice i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Cehnitz Austro-Węgry Strakonitz przed traktatem pokojowym z Austrią
Cehnice Austro-Węgry Strakonitz przed traktatem pokojowym z Austrią
Cehnice Czechosłowacja Strakonice po traktacie pokojowym z Austrią
Zechnitz Rzesza Niemiecka Strakonitz 1939
Cehnice Rzesza Niemiecka Strakonitz 1939
Cehnice Czechosłowacja Horažďovice 1945
Cehnice Czechosłowacja Strakonice 1992
Cehnice Czechy Strakonice 1993