Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Putim

Putim to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Putim.
. Dziś miejscowość nazywa się Putim i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Putim Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Putím Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Putim Czechosłowacja Písek po traktacie pokojowym z Austrią
Butin Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Putim Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Putim Czechosłowacja Písek 1945
Putim Czechosłowacja Písek 1992
Putim Czechy Písek 1993