Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Brloh

Brloh to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Brloh.
. Dziś miejscowość nazywa się Brloh i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Brloch Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Brlohy Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Brloh Czechosłowacja Písek po traktacie pokojowym z Austrią
Bürloch Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Brloh Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Brloh Czechosłowacja Písek 1945
Brloh Czechosłowacja Písek 1992
Brloh Czechy Písek 1993