Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Stanisławka

Stanisławka to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Zweidorf.
. Dziś miejscowość nazywa się Stanisławka i należy do Polska.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Zweidorf Rzesza Niemiecka Schubin przed traktatem wersalskim
Stanisławka Polska Szubin po traktacie wersalskim
Zweidorf Rzesza Niemiecka Altburgund 1939
Stanisławka Polska Szubin 1945
Stanisławka Polska Bydgoszcz 1992