Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Stanisławka

Stanisławka to miejscowość w to miejscowość, która po traktacie wersalskim należała do Polska i znajdowała się w okręgu administracyjnym Szubin.
Stanisławka to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Zweidorf. Dziś miejscowość nazywa się Stanisławka i należy do Polska.