Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Zweidorf

Zweidorf to miejscowość w to miejscowość, która przed traktatem wersalskim należała do Rzesza Niemiecka i znajdowała się w okręgu administracyjnym Schubin.
Zweidorf to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Zweidorf. Dziś miejscowość nazywa się Stanisławka i należy do Polska.