Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Žíchovec

Žíchovec to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Žichovec.
. Dziś miejscowość nazywa się Žichovec i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Zichowetz Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Žichovec Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Žíchovec Czechosłowacja Písek po traktacie pokojowym z Austrią
Schichowetz Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Žichovec Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Žichovec Czechosłowacja Prachatice 1945
Žichovec Czechosłowacja Prachatice 1992
Žichovec Czechy Prachatice 1993