Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Želeč

Želeč to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Želeč.
. Dziś miejscowość nazywa się Želeč i należy do Czechosłowacja.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Zeltsch Austro-Węgry Wischau przed traktatem pokojowym z Austrią
Želč Austro-Węgry Wischau przed traktatem pokojowym z Austrią
Želeč Czechosłowacja Vyškov po traktacie pokojowym z Austrią
Zeltsch Rzesza Niemiecka Wischau 1939
Želeč Rzesza Niemiecka Wischau 1939
Želeč Czechosłowacja Vyškov 1945
Želeč Czechosłowacja Jižní Morava 1992