Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Wyszanowo

Wyszanowo to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Wischen.
. Dziś miejscowość nazywa się Wyszanowo i należy do Polska.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Wischen Rzesza Niemiecka Meseritz przed traktatem wersalskim
Wischen Rzesza Niemiecka Meseritz po traktacie wersalskim
Wischen Rzesza Niemiecka Meseritz 1939
Wyszanowo Pod zarządem polskim Międzyrzecz 1945
Wyszanowo Polska Gorzów 1992