Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Bořice

Bořice to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Bořice.
. Dziś miejscowość nazywa się Bořice i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Bořitz Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Bořice Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Bořice Czechosłowacja Písek po traktacie pokojowym z Austrią
Borschitz Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Bořice Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Bořice Czechosłowacja Písek 1945
Bořice Czechosłowacja Písek 1992
Bořice Czechy Písek 1993