Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Vojníkov

Vojníkov to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Vojníkov.
. Dziś miejscowość nazywa się Vojníkov i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Wonikow Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Voníkov Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Vojníkov Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Vojníkov Czechosłowacja Písek po traktacie pokojowym z Austrią
Wonikau Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Vojníkov Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Vojníkov Czechosłowacja Písek 1945
Vojníkov Czechosłowacja Písek 1992
Vojníkov Czechy Písek 1993