Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Vlastec

Vlastec to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Vlastec.
. Dziś miejscowość nazywa się Vlastec i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Wlastetz Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Vlastec Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Vlastec Czechosłowacja Písek po traktacie pokojowym z Austrią
Wlastetz Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Vlastec Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Vlastec Czechosłowacja Písek 1945
Vlastec Czechosłowacja Písek 1992
Vlastec Czechy Písek 1993