Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Vidim

Vidim to miejscowość w to miejscowość, która po traktacie pokojowym z Austrią należała do Czechosłowacja i znajdowała się w okręgu administracyjnym Dubá.
Vidim to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Widim. Dziś miejscowość nazywa się Vidim i należy do Czechy.