Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Velešovice

Velešovice to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Velešovice.
. Dziś miejscowość nazywa się -Velešovice (Velešovice-Holubice-) i należy do Czechosłowacja.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Welspitz Austro-Węgry Wischau przed traktatem pokojowym z Austrią
Velešovice Austro-Węgry Wischau przed traktatem pokojowym z Austrią
Velešovice Czechosłowacja Vyškov po traktacie pokojowym z Austrią
Walspitz Rzesza Niemiecka Wischau 1939
Velešovice Rzesza Niemiecka Wischau 1939
Velešovice Czechosłowacja Vyškov 1945
-Velešovice (Velešovice-Holubice-) Czechosłowacja Jižní Morava 1992