Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Vítov

Vítov to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Vítov.
. Dziś miejscowość nazywa się Vítov i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Wittow Austro-Węgry Schlan przed traktatem pokojowym z Austrią
Vítov Austro-Węgry Schlan przed traktatem pokojowym z Austrią
Vítov Czechosłowacja Slaný po traktacie pokojowym z Austrią
Veitsdorf Rzesza Niemiecka Schlan 1939
Vítov Rzesza Niemiecka Schlan 1939
Vítov Czechosłowacja Slaný 1945
Vítov Czechosłowacja Kladno 1992
Vítov Czechy Kladno 1993