Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Linhartské Vážany

Linhartské Vážany to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Linhartské Vážany.
. Dziś miejscowość nazywa się Vážany nad Litavou i należy do Czechosłowacja.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Wažan Linhart Austro-Węgry Wischau przed traktatem pokojowym z Austrią
Vážany Linhartské Austro-Węgry Wischau przed traktatem pokojowym z Austrią
Linhartské Vážany Czechosłowacja Vyškov po traktacie pokojowym z Austrią
Linhart-Waschan Rzesza Niemiecka Wischau 1939
Linhartské Vážany Rzesza Niemiecka Wischau 1939
Linhartské Vážany Czechosłowacja Vyškov 1945
Vážany nad Litavou Czechosłowacja Jižní Morava 1992