Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Varvažov

Varvažov to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Varvažov.
. Dziś miejscowość nazywa się Varvažov i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Warwaschau Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Varvažov Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Varvažov Czechosłowacja Písek po traktacie pokojowym z Austrią
Warwaschau Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Varvažov Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Varvažov Czechosłowacja Písek 1945
Varvažov Czechosłowacja Písek 1992
Varvažov Czechy Písek 1993