Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Uhřice

Uhřice to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Uhřice.
. Dziś miejscowość nazywa się -Uhřice (Milonice-Uhřice-) i należy do Czechosłowacja.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Uhřitz Austro-Węgry Wischau przed traktatem pokojowym z Austrią
Uhřice Austro-Węgry Wischau przed traktatem pokojowym z Austrią
Uhřice Czechosłowacja Vyškov po traktacie pokojowym z Austrią
Urschitz Rzesza Niemiecka Wischau 1939
Uhřice Rzesza Niemiecka Wischau 1939
Uhřice Czechosłowacja Vyškov 1945
-Uhřice (Milonice-Uhřice-) Czechosłowacja Jižní Morava 1992