Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Valkeřice

Valkeřice to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Algersdorf.
. Dziś miejscowość nazywa się Valkeřice i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Algersdorf Austro-Węgry Tetschen przed traktatem pokojowym z Austrią
Valkeřice Austro-Węgry Tetschen przed traktatem pokojowym z Austrią
Valkeřice Czechosłowacja Děčín po traktacie pokojowym z Austrią
Algersdorf Czechosłowacja Děčín po traktacie pokojowym z Austrią
Algersdorf Rzesza Niemiecka Tetschen 1938
Valkeřice Czechosłowacja Děčín 1945
Valkeřice Czechosłowacja Děčín 1992
Valkeřice Czechy Děčín 1993