Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Tukleky

Tukleky to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Tukleky.
. Dziś miejscowość nazywa się Tukleky i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Tuklek Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Tukleky Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Tukleky Czechosłowacja Písek po traktacie pokojowym z Austrią
Tuklek Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Tukleky Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Tukleky Czechosłowacja Písek 1945
Tukleky Czechosłowacja Písek 1992
Tukleky Czechy Písek 1993