Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Tukleky

Tukleky to miejscowość w to miejscowość, która po traktacie pokojowym z Austrią należała do Czechosłowacja i znajdowała się w okręgu administracyjnym Písek.
Tukleky to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Tukleky. Dziś miejscowość nazywa się Tukleky i należy do Czechy.