Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Třebkov

Třebkov to miejscowość w to miejscowość, która 1992 należała do Czechosłowacja i znajdowała się w okręgu administracyjnym Písek.
Třebkov to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Třebkov. Dziś miejscowość nazywa się Třebkov i należy do Czechy.