Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Třebkov

Třebkov to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Třebkov.
. Dziś miejscowość nazywa się Třebkov i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Třepkow Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Třebkov Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Třebkov Czechosłowacja Písek po traktacie pokojowym z Austrią
Trebkau Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Třebkov Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Třebkov Czechosłowacja Písek 1945
Třebkov Czechosłowacja Písek 1992
Třebkov Czechy Písek 1993