Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Topělec

Topělec to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Topělec.
. Dziś miejscowość nazywa się Topělec i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Topěletz Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Topělec Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Topělec Czechosłowacja Písek po traktacie pokojowym z Austrią
Topielitz Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Topělec Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Topělec Czechosłowacja Písek 1945
Topělec Czechosłowacja Písek 1992
Topělec Czechy Písek 1993