Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Těšínov

Těšínov to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Těšínov.
. Dziś miejscowość nazywa się Těšínov i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Těschin Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Těšínov Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Těšínov Czechosłowacja Písek po traktacie pokojowym z Austrią
Tieschin Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Těšínov Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Těšínov Czechosłowacja Vodňany 1945
Těšínov Czechosłowacja Písek 1992
Těšínov Czechy Písek 1993