Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Temešvár

Temešvár to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Temešvár.
. Dziś miejscowość nazywa się Temešvár i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Temeswar Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Temešvár Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Temešvár Czechosłowacja Písek po traktacie pokojowym z Austrią
Temeschwar Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Temešvár Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Temešvár Czechosłowacja Písek 1945
Temešvár Czechosłowacja Písek 1992
Temešvár Czechy Písek 1993