Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Tourov

Tourov to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Tourov.
. Dziś miejscowość nazywa się Tourov i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Taurow Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Tourové Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Tourov Czechosłowacja Písek po traktacie pokojowym z Austrią
Taurau Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Tourov Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Tourov Czechosłowacja Prachatice 1945
Tourov Czechosłowacja Strakonice 1992
Tourov Czechy Strakonice 1993