Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Bohaté Málkovice

Bohaté Málkovice to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Bohaté Málkovice.
. Dziś miejscowość nazywa się Bohaté Málkovice i należy do Czechosłowacja.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Deutsch Malkowitz Austro-Węgry Wischau przed traktatem pokojowym z Austrią
Malkovice Německé Austro-Węgry Wischau przed traktatem pokojowym z Austrią
Bohaté Málkovice Czechosłowacja Vyškov po traktacie pokojowym z Austrią
Deutsch-Malkowitz Rzesza Niemiecka Wischau 1939
Bohaté Málkovice Rzesza Niemiecka Wischau 1939
Bohaté Málkovice Czechosłowacja Vyškov 1945
Bohaté Málkovice Czechosłowacja Jižní Morava 1992