Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Sveti Anton

Sveti Anton to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Sankt Anton.
. Dziś miejscowość nazywa się NN i należy do Słowenia.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
NN (Sveti Anton) Austro-Węgry Cilli/Celje przed traktatem pokojowym z Austrią
Sveti Anton Jugosławia Gornji grad po traktacie pokojowym z Austrią
Sankt Anton Rzesza Niemiecka Cilli 1941
NN Jugosławia Celje 1945
NN Jugosławia Socialistična rep. Slovenija 1992
NN Słowenia Slowenien 1991