Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Svatonice

Svatonice to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Svatonice.
. Dziś miejscowość nazywa się Svatonice i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Swatonitz Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Svatonice Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Svatonice Czechosłowacja Písek po traktacie pokojowym z Austrią
Swatonitz Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Svatonice Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Svatonice Czechosłowacja Písek 1945
Svatonice Czechosłowacja Písek 1992
Svatonice Czechy Písek 1993